Tips & råd

Tips & råd

 • Begär offerter från så många tillverkare som möjligt och granska skillnaderna.
 • Tala med andra som har en värmepump
 • Vattenelement är en förutsättning för att värmepumpen ska fungera.
 • Temperaturen i en beredare för dricks-, dusch- och tvättvatten bör vara 60°C och 50°C vid tappningen för att undvika leigonellatillväst.
 • Det är tomt/fastighetsägaren som har ansvaret att skydda och ersätta skadade dricksvattentäkter.
 • Den som borrar brunnen bör ha en försäkring som ersätter eventuella miljöskador för minst 10 miljoner.
 • Kräv bra säkerhets- och driftsinstruktioner av installatören.
 • Köldmediet ska vara godkänt. T.ex. HFC (R 134a och R 407c), ammoniak, butan, propan.
 • Borrningen ska anmälas till kommunens miljö- och hälskoskyddskontor. Hör med kommunen om vilka lolala regler som gäller (ibland krävs s.k. mellanvärmeväxlare). Ibland tas en avgift ut.
 • Minsta rekommenderade avstånd mellan energibrunnar är 20 meter. Vid kortare avstånd kan de stjäla energi från varandra. (Kontrollera således om grannarna har borrhål för bergvärme.)
 • Värmepumpen ska vara dimensionerad efter husets behov.
 • Kommer de nuvarande elementen att hålla måttet?
 • När ved- eller oljepannan tas bort kan ventilationen i huset minska. Murstocken kan även bli kallare. Det kan därför vara bra att kontrollera luften efter fukt regelbundet.
 • Genom att acceptera några graders variation av rumstemperaturen slits kompressorn mindre eftersom antalet av- och påslagningar minskar.
 • Installatören bör vara certifierad.
 • Räkna flera år bakåt i energikalkylen, inte bara ett år.
 • Köp borrning, montering och värmepump från samma företag.
 • Kontakta gärna kommunens energirådgivare, om en sådan finns.
 • En bergvärmepump kan behöva hjälp av t.ex. en elpatron under mycket kalla vinterdagar.
  grund för bergvärme 

 

Vi har även samlat en lista över vanliga frågor gällande bergvärme och självklart gett svar på dem här!