Kostnad bergvärme

Kostnad bergvärme

 

Kostnaden för bergvärme är relativt hög jämfört med vad andra värmesystem kostar. Tar man dock hänsyn till att värmepumpen har en livslängd på 15-20 år och borrhålet på ca tre gånger så lång tid är det väl spenderade pengar. Man brukar räkna med att man betalar av bergvärmeinstallationen på ca 10 år. Då går besparingen och kostnaden för installationen jämnt ut. Efter att bergvärmeinstallationen är betald kan en normalstor villa göra en besparing på 15-20 000 kr per år.

Pris för bergvärme

  • Grävning, borrande av energibrunn och installation: 40 000 till 130 000 kr bergvärmeinstallation hur bergvärme fungerar
  • Värmepumpen: 30 000 till 70 000 kr

Priserna varierar mycket, framförallt installationen och borrningen är dyrare i storstadsområdena. Värmepumpspriserna beror dels på tillverkare och dels på hur stort energibehov huset har (mindre enegribehov = mindre och billigare pump). Måste nya vattenburna radiatorer (element) installeras tillkommer kostnader på flera tusen kronor.

Ett tips är att ta in offerter via Bergvärme-info, givetvis kostnadsfritt och utan köpkrav.

Det går att få ner kostnaderna något genom att t.ex. göra den grundläggande grävningen själv och allmänt förbereda och underlätta för installatörerna. Nedmontering och bortfraktningen av ev. oljepanna brukar installatören i regel stå för, men klarar man det själv är det möjligt att reducera priset något.

 

Vi har gjort en lista på tips & råd som kan vara bra att veta om innan du bestämmer dig för att skaffa bergvärme, här har ni listan!