Hur fungerar bergvärme?

Hur fungerar bergvärme?

I berggrunden finns lagrad värmeenergi som främst kommer från solen. Temperaturen på 50-200 meter djup ligger mellan 2°C till 8°C och är i stort sett konstant under året.

Hål borras i marken ner till berggrunden

För att kunna dra nytta av värmen i berget borras ett hål (energibrunn) mellan 50 och 200 meter ner i marken, beroende på husets energibehov. I det ca 15 cm breda borrhålet släpps det sen ner en dubbelvikt slang fylld med vatten och frostskyddsvätska (glykol).

 

Hur bergvärmepumpen fungerar

  1. Vattenblandningen i slangen pumpas upp till värmepumpen
  2. När vattnet kommer upp i värmepumpen börjar köldmediet i pumpen att koka (köldmediet har mycket låg kokpunkt)
  3. Vattenångan som bildas av kokningen leds in i kompressorn bergvärme borras ner djupt
  4. I kompressorn samlas ångan upp (trycket höjs)
  5. När temperaturen i kompressorn nått ca 50°C skickas värmen ut i huset via vattnet i elementen

En liknande process sker i ett kylskåp, fast tvärtom. Värmepumpar behöver el för att fungera. Varje kWh el som krävs ger cirka tre kWh värme.

 

Nu när du vet hur bergvärme fungerar så undrar du såklart vad det kostar att borra och installera bergvärme, det hittar du här!