Frågor & svar

Frågor & svar

Hur vet jag om det finns berg under mitt hus?

Det finns berg överallt. Hur långt det måste borras för att nå till berget varierar dock.

Varför borras ibland fler än ett hål?

Är energibehovet stort räcker det ibland inte med ett borrhål. Då måste fler borras för att kunna uppnå önskad effekt. Alternativet är att borra djupare, men det är mer kostsamt.

Går det att använda en befintlig brunn, t.ex. för dricksvatten? bergvärme rör pump

Ja, om den är tillräckligt djup. Det går att borra en grund brunn djupare, men borrföretag brukar inte rekommendera detta eftersom riskerna att skada utrustningen är större. Det är möjligt att utvinna dricksvatten och bergvärme ur samma brunn samtidigt.

Vad är borrkax?

Borrkax är grus, sand, jord och vatten som kommer upp ur borrhålet i samband med borrningen (jmfr. med sågspån vid sågning).

Vad är normbrunn-97?

Normbrunn 97 är en standard framtagen av Sverige Geologiska Undersökning som ska säkerställa att borrningen går rätt till och att den inte skadar miljön.

Kommer borrningen att förstöra gräsmattan?

Borriggen behöver en två meter bred väg för att komma in och ca 4 kvadratmeter för att kunna borra. De flesta borrfirmor försöker skydda tomten och huset så mycket det går, men en del avtryck är ofrånkomliga.

Går det att installera bergvärme på vintern?

Ja, det går bra året om.