Bergvärme

Bergvärme

Bergvärme är en miljövänlig och stabil energikälla. Genom att borra ett hål i marken kan lagrad solenergi tas upp till ytan och sedan förstärkas med en bergvärmepump.installerad bergvärme thermia

Bergvärme är en relativt dyr investering, men eftersom energikostnaderna sänks avsevärt lönar det sig i regel alltid att installera bergvärme. 

För att kunna använda bergvärmen till uppvärmning av huset krävs det vattenburna element (radiatorer) samt el, eftersom bergvärmepumpen måste ha el för att fungera.

 

 Förutsättningar

 • Element med vatten i
 • Elektricitet
 • Berg med flöde av grundvatten ger bästa effekt

Underhåll

 • Inget direkt under år 1-10, 10-20 eventuellt behövs service på kompressor och översyn av glykol 

Teknisk fakta

 • Borrhålet är 50–200 meter djupt
 • Temperaturen i berget är 2–8°C
 • 1 kWh el till värmepumpen ger 3 kWh värme
 • Vid kallare utetemperaturer brukar elparton behövas
 • Elparton behövs och är ofta inbyggd i bergvärmepumpen, den använda för att göra varmvatten riktigt hett

Pris

 • 100 000–150 000 kr för en normalvilla
 • 300 000–1 500 000 kr för en 3-6 våningar flerfamiljshus
 • Offert samt energiberäkninga av bergvärme brukar installatören bjuda på

 

Läs mer om hur bergvärme fungerar här!

Har du redan bestämt dig för att skaffa bergvärme? Vänta inte, klicka här för att snabbt och enkelt komma igång!